Naik Turun Harga Barang

11:22 PM izardy amiruddin 0 Comments

Sebahagian dari laporan analisa yang dalam menjustifikasi faktor-faktor turun naik harga barang berasaskan data-data adalah seperti berikut ;

"..dengan mengambilkira pendapat umum mengenai punca kenaikan harga barangan, faktor garis masa (timeline factor) yang diambilkira bagi tujuan korelasi ialah trend harga sebelum dan selepas perlaksanaan GST, tarikh perayaan-perayaan utama, taburan hujan, dan perubahan harga petrol.."

"..Corak perubahan harga yang sama dan berulang bagi sesuatu faktor itu adalah indikator yang membuktikan kesan langsung perubahan harga berkait rapat dengan salah satu ‘event’ di atas.."

"..Kaedah ini secara langsung boleh mengesahkan samada dasar-dasar yang dilaksanakan kerajaan benar-benar memberi impak kepada perubahan harga barangan.."

"..Selain itu, perubahan mendadak harga barangan tertentu juga boleh berlaku ketika krisis seperti banjir atau wabak. Korelasi dilakukan melalui arkib simpanan berita-berita utama yang berkaitan. Misalnya ketika wabak ‘selsema burung’ berlaku, permintaan terhadap daging ayam sangat rendah menyebabkan harga jatuh teruk manakala permintaan terhadap ikan dan daging pula meningkat menyebabkan harga melambung naik."

Selain itu, maklumat harga barangan dari peringkat pengeluar dan pemborong juga amat penting dalam menjustifikasi-kan soal harga. peratus kenaikan di peringkat borong, dan runcit boleh dikenalpasti samada ia berlaku di tempat-tempat tertentu sahaja atau ia berlaku di semua tempat.

0 comments: